Adres Parafii:
ul. Ks. Bogdana Gordona 4, 88-100 Inowrocław


Telefony Parafialne
Biuro Parafialne /fax/: 52 357-91-75
Ks. Proboszcz:
Ks. Romuald Drążkowski: 52 353-20-99
Ks. Wikariusze:
Ks. Marcin Malagowski: 52 353-24-52
Ks. Mariusz Kamiński: 52 355-20-09


Adresy e-mail
Parafia: fara@inofara.pl
Ks. R. Drążkowski: xrom5@wp.pl
Klub Honorowych Dawców Krwi: klubhdk@inofara.pl


Konto Parafii:
PeKaO S.A. I O / Inowrocław 59124011961111000013415921