Dzień dzisiejszy Parafii przedstawiamy w świetle danych statystycznych za rok 2019:

1. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH PARAFIĘ: 5747 (w 2018-5685)
Ogólna liczba rodzin: 1718 oraz osób żyjących samotnie: 593
Wśród mieszkańców są: prawosławni (2), ewangelicy (5 rodziny), Świadkowie Jehowy (15 rodzin)
Liczba mieszkań - pobłogosławionych podczas kolędy: 1301 (w 2018-1342)
- zamkniętych: 375 (w 2018-330), odmówiono przyjęcia księdza: 635 (w 2018-593)

2. SAKRAMENT CHRZTU
Ogólna liczba: 28 (w 2018-27)

3. SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Ogólna liczba: 63 (w 2018-23)

4. SAKRAMENT EUCHARYSTII
Przeciętna liczba uczestniczących w niedzielnych Mszach św.: ok. 800
Liczba dzieci, które przystąpiły do I Komunii św.: 16 (w 2018-58)

5. SAKRAMENT CHORYCH
Ogólna liczba namaszczonych: 13 (w 2018-13)Zmarło bez sakramentów: 26 (w 2018-32)
Liczba osób korzystających regularnie (spowiedź i komunia w I soboty miesiąca): 18

6. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Liczba zawartych małżeństw: 8 (w 2018-5)
Liczba związków żyjących w sytuacji nieprawidłowej: 292 (w 2018-280)
w tym: związki cywilne bez przeszkód: 73 (w 2018-68)
związki cywilne z przeszkodami: 91 (w 2018-85)
„wolne związki”: 128 (w 2018-127)

7. POGRZEBY
Liczba pogrzebów: 39 (w 2018-45)


W Parafii aktualnie pracuje dwóch kapłanów.
W obrębie Parafii znajduje się Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła. W katechizacji, obok ks. Wikariusza, są zaangażowane trzy Katechetki świeckie.


Od 1996 roku istnieje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, której prezesem jest Dorota Nowak. Działalność Stowarzyszenia niech scharakteryzuje roczne sprawozdanie zamieszczone w Miesięczniku Parafii Farnej (2/2004):

Jesteśmy w Parafii Św. Mikołaja już kilka lat, jednak jest nas niewielu, zaledwie 17 osób. Czy tak mało nas rozumie, że to my, chrześcijanie, mamy być „solą ziemi” - budować Królestwo Chrystusowe?

Nie bez trudności udaje nam się jednak zrobić trochę dobrego dla drugich, a także ubogacić życie naszej Parafii.

Siłą naszą jest wspólnota. Spotykamy się w każdy I piątek miesiąca po wieczornej Mszy św.

A oto pokrótce co robimy:

- włączamy się czynnie w liturgię Mszy św. niedzielnej raz w miesiącu (czytania, modlitwa powszechna, procesja z darami) a także z okazji innych uroczystości
- wspólnie z członkami Żywego Różańca dbamy o wystrój ołtarzy
- organizujemy dożynki parafialne
- przygotowujemy, dla podtrzymania tradycji, sianko na wigilijny stół, chorągiewki do zatknięcia w potrawy wielkanocne
- prowadzimy sprzedaż kartek świątecznych o treści chrześcijańskiej
- z Żywym Różańcem organizujemy spotkanie opłatkowe
- organizujemy dla dzieci letni obóz namiotowy
- na miarę naszych możliwości pomagamy rodzinom wielodzietnym (paczki świąteczne, zakup podręczników)
- bierzemy udział w akcjach Caritas (np. zbiórki do puszek, sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom)
- pośredniczymy w przekazywaniu ubogim odzieży, sprzętu AGD
- wydaliśmy kieszonkowy kalendarz na 2003 rok ilustrowany tajemnicami różańcowymi (oraz z załączoną informacją o inowrocławskich parafiach: adresy, telefony, Proboszczowie, terminy odpustów, godziny odprawiania Mszy św., godziny otwarcia biur parafialnych, Poradnictwa Rodzinne)

Przy tej okazji pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim wspierającym nasze Stowarzyszenie ofiarami i modlitwą. Zachęcamy do przyłączenia się do nas, jest tak dużo do zrobienia, a nagroda u Boga gwarantowana.


Dorota Nowak
Prezes SRK przy Parafii Św. Mikołaja


W Parafii istnieją dwie Róże Żywego Różańca, każda liczy 20 osób (zgodnie z nowym podziałem tajemnic różańcowych). Wymiana tajemnic różańcowych odbywa się w IV środę miesiąca po wieczornej Nowennie do MBNP.Stowarzyszenie Krwiodawców "Fara" działa przy naszej Parafii od stycznia 2018 roku. Zostało utworzone w miejsce działającego od marca 2012 r. Klubu Honorowych Dawców Krwi. Co roku w pierwszą niedzielę marca Stowarzyszenie organizuje akcję poboru krwi na naszej plebanii. Członkowie uczestniczą w kwartalnych zebraniach oraz w wielu wydarzeniach organizowanych dla krwiodawców w okolicy. Więcej informacji na stronie www.oddajekrew.pl

Od Adwentu 1995 Parafia wydaje Miesięcznik Parafii Farnej. Obecnie miesięcznik liczy 12 stron, formatu A4, a nakład jego wynosi 800 egzemplarzy. Rozprowadzany jest nieodpłatnie. Jest to nawiązanie do przedwojennej tradycji. Od października 1933 do lipca 1939 ukazywał się Miesięcznik w formacie A5 i liczył 4-8 stron.


Od Wielkiego Postu 1999, czytane komunikaty duszpasterskie podczas Mszy św. niedzielnej, zastąpił drukowany Niedzielny Informator Parafii Farnej. Jest to ulotka formatu A5, w nakładzie ok. 550 egzemplarzy (powielana na parafialnym ksero). Na pierwszej stronie znajduje się niedzielna Ewangelia z krótką refleksją, a na drugiej komunikaty. Dostępny jest bezpłatnie dla każdego wchodzącego do kościoła.